Alla människor som är aktiva konsumenter vet att det många gånger kan vara mycket stora variationer i pris på de tjänster som man konsumerar. Detta kan bero på ett stort antal anledningar men det som konsumenterna ofta uppfattar som den gemensamma nämnaren är att det är mycket frustrerande att behöva lägga tid på att jämföra priserna på olika tjänster.

Ta exemplet att man behöver långa pengar. Att ta ett lån är en form av tjänst och priset på tjänsten kallas för ränta. Att hitta det bästa priset på ett lån, lånet med lägst ränta, kan således vara en ganska stor utmaning. Men med en tjänst för att jämföra priserna på lån så kan man mycket lättare hitta det lån som har de lägsta räntorna.

Det finns mycket mer att läsa om jämförelser av räntor på lån. Här är en artikel vi kan rekommendera: https://www.expressen.se/motor/pressreleases/2019/11/30/foretag-som-jamfor-tjanster-vaxer-snabbt

Priserna på tjänster kan variera kraftigt

Det finns mängder med anledningar till varför priserna på lån varierar så mycket. Det kan vara marknadsräntorna som faktiskt varierar från en dag till en annan och att olika låntagare då är olika snabba med att släppa igenom dessa ränteförändringar till konsumenterna. Det kan också vara så att olika kreditgivare tar ut olika stora avgifter och det kan göra att de håller högre eller lägre räntor på sina lån.

Samma sak gäller för andra typer av tjänster. På grund av imperfekt information så är det därför mycket svårt för konsumenten att hålla reda på hur de olika priserna förändras över tiden.

Hur ser framtiden för tjänstemarknaden ut?

Framtiden för tjänstemarknaden måste anses ljus. Den trend att det är mer kunskap som säljs i jämförelse med varor kommer att hålla i sig. Särskilt som priserna på varor i längden kan förväntas gå ned. Frågan är dock vilken typ av tjänster som folk kommer att efterfråga. mest