Vid hemmabyggen och renoveringar är det vanligt att vilja sköta det mesta själv, framförallt av ekonomiska skäl. Men någonting som alltid bör skötas av professionella arbetare är elen.

Att anlita en elektriker kommer med största sannolikhet att spara dig pengar i det långa loppet och du kan dessutom förlita dig på att det blir rätt installerat. Säkerhetsaspekten är även den en viktig fråga. Elinstallationer är komplicerade och vid ett fel känns det alltid tryggt att veta att en utbildad elektriker vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att ditt hem ska vara så säkert som möjligt.